head_banner

Новини

Студеното покритие“ е едновременно „галванопластика“, тоест разтворът на цинковата сол чрез електролиза, така че йони на желязо и йони на цинк заместващи отражение, най-общо казано, без нагряване, количеството цинк на много малко, среща с влажна среда е лесно да се ръжда.

Когато дебелината на горещо поцинкована стомана чиния натоварването на плоската стомана е не по-малко от 5 mm, средното тегло на цинковия слой след поцинковане е не по-малко от 610 g/m2; когато дебелината на товарната плоска стомана е по-малка от 5 mm, средното тегло на цинковия слой след поцинковане е не по-малко от 460 g/m2. Тъй като черните части ще премахнат повърхностния слой ръжда след ецване, така че след поцинковане не се увеличава дебелината на плоската стомана, на която купувачите трябва да обърнат внимание и не могат да я използват като Това трябва да бъде отбелязано от купувача и не трябва да се използва като критерий за това дали плоската стомана отговаря на изискванията.

 

n7


Време за публикуване: 23 септември 2021 г